รูปภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม 4

พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2553
เข้าชม : 27726


รูปภาพกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      ยิ่งใหญ่แห่งคุณวิเศษและบารมี ขรัวโต 10 / ก.ค. / 2559
      ยิ่งใหญ่แห่งคุณวิเศษและบารมี ขรัวโต 8 / พ.ค. / 2558
      ความศรัทธากับความศักดิ์สิทธิ์ที่บังเกิดเกิดขึ้น 14 / พ.ย. / 2557
      ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์ 2 / มี.ค. / 2555
      ผลงานเผยแผ่ธรรม 9 / ก.ย. / 2553


วัดหนองตากยาอภัยสัตว์
ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 089-8366383
www.watnongtakyaaphaisat.com