รูปภาพกิจกรรม
ยิ่งใหญ่แห่งคุณวิเศษและบารมี ขรัวโต

ศุกร์ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558


ยิ่งใหญ่แห่งคุณวิเศษและบารมี ขรัวโต อมตะเถระแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 5 แผ่นดิน ได้กำเนิดเกิดขึ้นแล้วในแผ่นดินสยามที่ภาคตะวันตก ณ พื้นที่ธรณีสงฆ์ วัดหนองตากยาอภัยสัตว์ ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญนจนบุรี โดยพระอาจารย์ประสงค์ ปริชาโน ผู้มีจิตใจที่ศรัทธาที่เต็มเปี่ยม ได้แสดงความกตัญญู บูชาคุณแห่งบารมีบูรพจารย์ เป็นรูปธรรม เพื่อไว้เป็นที่กราบไหว้บูชาให้กับพุทธศาสนิกชนตราบนานเท่านาน...ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเหมือนกันมาร่วมกันสร้างด้วยกันนะจ๊ะ...จะได้เสร็จไวไว...089-8366383

เข้าชม : 24065


รูปภาพกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      ยิ่งใหญ่แห่งคุณวิเศษและบารมี ขรัวโต 10 / ก.ค. / 2559
      ยิ่งใหญ่แห่งคุณวิเศษและบารมี ขรัวโต 8 / พ.ค. / 2558
      ความศรัทธากับความศักดิ์สิทธิ์ที่บังเกิดเกิดขึ้น 14 / พ.ย. / 2557
      ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์ 2 / มี.ค. / 2555
      ผลงานเผยแผ่ธรรม 9 / ก.ย. / 2553


 
วัดหนองตากยาอภัยสัตว์
ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 089-8366383
www.watnongtakyaaphaisat.com