ในหลวงทรงประกอบพระราชพิธี
ฉัตรมงคล ทรงโบกพระหัตถ์ทักทาย สร้างความปลื้มให้ ปชช.ที่เเฝ้ารับเสด็จฯ อย่างยิ่ง
 
ความผูกพัน
หมายถึง การเกาะเกี่ยวกันทางใจ ทำให้ปล่อยวางหรือลืมเรืองนั้นเสียไม่ได้

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>


วัดหนองตากยาอภัยสัตว์
ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 089-8366383
www.watnongtakyaaphaisat.com