ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559


ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ใหญ่ที่สุดในโลก

 วาระรองสุดท้ายของการเททองเข้าชม : 686


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      28 สิงหาคม 2559 หล่อ 2 ชิ้น ห้ามพลาด 18 / ส.ค. / 2559
      ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ มหาบุญ มหาบารมี 10 / ก.ค. / 2559
      ขอเชิญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี 10 / ก.ค. / 2559
      ขอเชิญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี 10 / ก.ค. / 2559
      เททอง อมตะเถระ 9 / พ.ค. / 2558


วัดหนองตากยาอภัยสัตย์
ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 089-8366383
www.watnongtakyaaphaisat.com