ข่าวประชาสัมพันธ์
ในหลวงทรงประกอบพระราชพิธี

พุธ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินยังพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงประกอบพระราชพิธีฉัตรมงคล โดยพสกรนิกรทุกหมู่เหล่าจากทั่วสารทิศที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ ต่างโบกสะบัดธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พร้อมเปล่งเสียง ทรงพระเจริญดังกึกก้อง ซึ่งในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ทักทาย สร้างความปลื้มปีติให้แก่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ เป็นอย่างยิ่ง จนบางรายถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความปลื้มปีติและตื้นตันใจ
วันนี้ (5 พ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินยังพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงประกอบพระราชพิธีฉัตรมงคล เนื่องในวโรกาสครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก

ทั้งนี้ ระหว่างที่ขบวนรถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านเข้ามาในพระบรมมหาราชวัง พสกรนิกรทุกหมู่เหล่าจากทั่วสารทิศที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ ต่างโบกสะบัดธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พร้อมเปล่งเสียงคำว่าทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโบกพระหัตถ์ทักทาย สร้างความปลื้มปีติให้แก่บรรดาพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จเป็นอย่างยิ่ง จนบางรายถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความปลื้มปีติและตื้นตันใจ

วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ โดยประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและประชาชน ได้ถวายบังคมสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ไปจนถึงเวลา 17.00 น.เข้าชม : 1910


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สร้างฐานพระองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์โต 4 / ต.ค. / 2561
      บุญสร้างเด็กและเยาวชน 17 / เม.ย. / 2561
      ยกทุกชิ้นส่วนขององค์สมเด็จพระพุฒาจารย์โต 17 / เม.ย. / 2561
      การสร้างบุญใหญ่บารมีใหญ่น้อมถวายไว้ในพระพุทธศาสนา 17 / เม.ย. / 2561
      28 สิงหาคม 2559 หล่อ 2 ชิ้น ห้ามพลาด 18 / ส.ค. / 2559


วัดหนองตากยาอภัยสัตว์
ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 089-8366383
www.watnongtakyaaphaisat.com