ประวัติวัดหนองตากยา

             วัดหนองตากยาอภัยสัตว์ สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2483 หรือ ราวประมาณ 69 ปี ที่แล้ว โดยพระอาจารย์สำริด ธัมมสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดหวายเหนียว ซึ่งท่านเป็นพระนักพัฒนาที่บุกเบิกสร้างถนนสายท่ามะกา-หนองตากยา ถึงด่านมะขามเตี้ยขึ้น

              เหตุที่ใช้ชื่อว่าวัดหนองตากยาเพราะ แต่เดิมบริเวณนี้มีหนองน้ำและสระเป็นจำนวนมากชาวบ้านซึ่งมีอาชีพหาของป่า เก็บสมุนไพรและว่านต่างๆรวมทั้งปลูกยาสูบ ได้อาศัยพื้นที่บริเวณนี้ตากยาสมุนไพรที่เก็บมา ที่นี่จึงได้ชื่อว่า "วัดหนองตากยาอภัยสัตว์"ซึ่งเรามักจะเรียกกันย่อๆว่า "วัดหนองตากยา"

              วัดหนองตากยาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2522 โดยมีเจ้าอาวาสตามที่ทราบองค์แรกคือ พระครูกาญจนปัญญาคุณ และองค์ที่ 2 คือ พระครูสุจิตกาญจนคุณ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ พ.ศ.2522 จนถึงปัจจุบัน

              วัดหนองตากยาเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 ปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ 12 รูป

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์
ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 089-8366383
www.watnongtakyaaphaisat.com