รูปภาพกิจกรรม

 

 

 


ยิ่งใหญ่แห่งคุณวิเศษและบารมี ขรัวโต
อมตะเถระแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 5 แผ่นดิน
รูปภาพกิจกรรม

 

 

 


ยิ่งใหญ่แห่งคุณวิเศษและบารมี ขรัวโต
อมตะเถระแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 5 แผ่นดิน
รูปภาพกิจกรรม

 

 

 


ความศรัทธากับความศักดิ์สิทธิ์ที่บังเกิดเกิดขึ้น
ความศรัทธากับความศักดิ์สิทธิ์ที่บังเกิดเกิดขึ้น
รูปภาพกิจกรรม

 

 

 


ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์
สร้างตั้งแต่ 10 ธันวาคม 2549 มาสำเร็จ วันที่ 10 ธันวาคม 2554 ใช้ระยะในการสร้าง 5 ปี
รูปภาพกิจกรรม

 

 

 


ผลงานเผยแผ่ธรรม
คณะเพื่อชีวิตใหม่วัดหนองตากยาอภัยสัตว์
รูปภาพกิจกรรม

 

 

 


ภาพกิจกรรม 5
ภาพกิจกรรมจัดหนองหนองตากยาอภัยสัตว์
รูปภาพกิจกรรม

 

 

 


ภาพกิจกรรม 4
ภาพกิจกรรมจัดหนองหนองตากยาอภัยสัตว์
รูปภาพกิจกรรม

 

 

 


ภาพกิจกรรม 3
ภาพกิจกรรมจัดหนองหนองตากยาอภัยสัตว์
รูปภาพกิจกรรม

 

 

 


ภาพกิจกรรม 2
ภาพกิจกรรมจัดหนองหนองตากยาอภัยสัตว์
รูปภาพกิจกรรม

 

 

 


ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรมจัดหนองหนองตากยาอภัยสัตว์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


วัดหนองตากยาอภัยสัตว์
ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 089-8366383
www.watnongtakyaaphaisat.com