รูปภาพกิจกรรม
ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์

ศุกร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555


การสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์ ได้สร้างเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนา เป็นที่เผยแผ่ธรรม และปฏิบัติธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน

เข้าชม : 123638


รูปภาพกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      ยิ่งใหญ่แห่งคุณวิเศษและบารมี ขรัวโต 10 / ก.ค. / 2559
      ยิ่งใหญ่แห่งคุณวิเศษและบารมี ขรัวโต 8 / พ.ค. / 2558
      ความศรัทธากับความศักดิ์สิทธิ์ที่บังเกิดเกิดขึ้น 14 / พ.ย. / 2557
      ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์ 2 / มี.ค. / 2555
      ผลงานเผยแผ่ธรรม 9 / ก.ย. / 2553


 
วัดหนองตากยาอภัยสัตว์
ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 089-8366383
www.watnongtakyaaphaisat.com