ข่าวประชาสัมพันธ์
อานิสงส์การทอดกฐิน

ศุกร์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2553


อานิสงส์การทอดกฐิน

๑. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
๒. ทำให้จิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
๓. ทำให้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญ  เป็นต้น
 
 
  อานิสงส์การสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ

๑. เป็นผู้ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา
๒. จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นพระราชามหากษัตริย์
๓. มีทรัพย์สมบัติมาก บริวารมาก ไม่ขาดแคลนที่อยู่อาศัย
๔. มีอายุยืน มีจิตน้อมในศีล สมาธิ และปัญญา
 
 
 
วัตถุประสงค์ในการสร้างศาลาฯ
เพื่อสวดมนต์และปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุ,สามเณร,อุบาสก-อุบาสิกา และญาติโยมทั่วไปทุกเพศทุวันวัย
เพื่อใช้ในกิจทางพระพุทธศาสนา เช่น งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
อบรมเด็กวันแม่แห่งชาติ,วันพ่อแห่งชาติ
เป็นที่บำเพ็ญบุญในวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
วัดหนองตากยาอภัยสัตว์
ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน2553
เวลาทอดกฐิน 12.39 น.เข้าชม : 20771


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สร้างฐานพระองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์โต 4 / ต.ค. / 2561
      บุญสร้างเด็กและเยาวชน 17 / เม.ย. / 2561
      ยกทุกชิ้นส่วนขององค์สมเด็จพระพุฒาจารย์โต 17 / เม.ย. / 2561
      การสร้างบุญใหญ่บารมีใหญ่น้อมถวายไว้ในพระพุทธศาสนา 17 / เม.ย. / 2561
      28 สิงหาคม 2559 หล่อ 2 ชิ้น ห้ามพลาด 18 / ส.ค. / 2559


วัดหนองตากยาอภัยสัตว์
ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 089-8366383
www.watnongtakyaaphaisat.com